Så här går det till

Kunskapsbank

Svenska pass

För Sveriges del är det Polismyndigheterna som är passmyndigheter inom landet medan det är ambassader samt vissa konsulat som är passmyndighet utomlands. I varje län finns minst en passmyndighet. Det är inte nödvändigt att ansöka om pass i det län man bor i, utan det går bra att ansöka om pass i vilket län som helst.

Ett svenskt pass har sedan 1 oktober 2005 en giltighetstid på fem år och ansökningsavgiften är 350 kronor. Giltighetstiden och avgiften är densamma för barn och vuxna. Handläggningstiden för utfärdande av ett pass är vanligtvis 5-10 arbetsdagar. Det är nödvändigt att personligen inställa sig hos passmyndigheten både vid ansökan och vid utlämnande av pass.

Ett nytt uppdaterat pass med fler säkerhetsdetaljer, bland annat foton i både färg och svartvit, infördes i början av januari 2012.

Läs mer om våra paket