Så här går det till

Kunskapsbank

Övriga

Andra passtyper som utfärdas i olika länder är ”Grupp-pass”, ”Inrikespass” med flera.