Så här går det till

Kunskapsbank

Kan man välja fritt vilket datum jag får påminnelserna?

När påminnelserna kommer beror på vilket paket och datum du angivit.