Så här går det till

Kunskapsbank

Förfalskning och stölder av pass

Förfalskningar av pass eller användande av andra personers pass är ett relativt vanligt brott. Det har blivit svårare i och med passens tekniska utveckling, men även förfalskarna har skaffat sig modern utrustning som gör den brottsliga verksamheten möjlig.

Det förekommer för vissa länder såsom Irak och Afghanistan att äkta pass ändå är felaktiga eftersom de är utfärdade på falska personbevis, födelseattester med mera. Syftet med detta har med all sannolikhet varit att underlätta för innehavarna av de falska passen att söka asyl i länder där irakier har lätt att få asyl. Till exempel konstaterade norsk polis januari 2007 att den irakiska ambassaden i Stockholm utfärdat 26 000 irakiska pass på felaktiga grunder. Bland de som fått dessa pass finns människor från Syrien, Iran, Turkiet och Libanon.

Det sker också en omfattande svart handel med stulna pass, i Danmark rapporterades 35000 pass stulna under 2013 och att ett danskt pass kan säljas för 10000 DKK styck.[5] Ett stulet pass upptäcks enkelt vid kontroll, men Interpol rapporterade att med sina 40 miljoner stulna pass i sin databas är det bara tre länder som systematiskt kontrollerar flygpassagerare: USA, Storbritannien och Förenade Arabemiraten.