Så här går det till

Kunskapsbank

Behöver vi skriva passägarens riktiga namn?

Nej, där kan man använda ett alias, tex. barn 1, barn 2 osv.